Vatten & avlopp

Hej alla!

Vad har hänt sedan sist?

Jo, vi har lagt ned det gemensamma projektet. Snyft, en minneshögtid kan kanske hållas under sommaren.

Vår bestämda uppfattning är att projektet var både för stort och för litet, för stort för en enskild entreprenör och för litet för en stor entreprenör. Vi kom inte vidare. Och för fastighetsägarna blev det i princip två projekt. Ett stort gemensamt projekt och ett mindre där den enskilda fastigheten skulle ansluta till det stora projektet.
Och fram till idag har vi inte en enda förnuftig offert som man skulle kunna diskutera och förhandla om.

Dessutom börjar tiden rinna iväg. Några vill bygga, några vill bara äntligen ha det gjort etc. etc..

Men vi har för den skull inte varit sysslolösa. Vi har gått vidare med att försöka hitta lämpliga enskilda anläggningar. Senast i januari -16 hade vi två entreprenörer ute på Vättersö för att titta och fundera över möjligheterna. Vi har snackat med bl.a. BioVac angående enskilda anläggningar och för ca 4-5 veckor sedan stötte, Göran Andersson tillsammans med en för oss på Vättersö inte helt okänd person, Stefan Eggiman, på ytterligare en produkt som verkar intressant för det enskilda avloppet.

Hemsidan www.ecot.se och produkten Ecobox small.

Göran och jag själv har pratat med producenten och intrycken är hittills positiva. För mig är det speciellt tilltalande att anläggningen också efter långt uppehåll (9-10 mån.) levererar godkända värden. De har för 5-6 veckor sedan slutit avtal med Score AB som återförsäljare för vårt område. Vi har vid samtal med ansvarig person kommit överens om ett möte på Vättersö den 23 April -16 vilket ni också härmed är inbjudna till. Vid mötet kommer fördjupad information om produkt och möjligheter att ges. Vi hoppas givetvis, att vi till slut står med ett paket där gemensamma kostnader har kunnat fördelas på ett förnuftigt sätt och fördelar kommit oss alla till godo.

Alltså Vättersö den 23.4.2016. O.s.a. för deltagande senast 15.4.2016, email: akelindstroem@hotmail.com.

I och med detta har tanken på att göra något gemensamt inte helt slumrat in. Det blir kanske inte helt som vi tänkt oss från början men med förhoppning om att synergier kan uppstå, tecknas

på arbetsgruppens vägnar

Åke Lindström

Intresseanmälan Vatten och avlopp

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Fastighet (obligatorisk)

    Intresseanmälan Vatten och avlopp

    Ditt meddelande