Stormen Alfrida

Hej,
Ni har alla hört om och många sett förödelsen efter stormen på Vättersö och Aspöarna. Det är på Vättersö Södra Bryggans SamfällighetsFörenings (VSBSF) mark, där är vi alla medlemmar, som vi har våra vägar och stigar,  Nu är det vindfällen på många ställen vilket gör det svårt om inte omöjligt att ta sig fram. På vissa ställen har träd fallit över ledningsnätet utan att påverkat strömförsörjningen. Här väntar vi på att Eon skall återställa det. Idag vet vi inte exakt när men bedömningen är att det bör ske inom någon månad. Det är inte tillåtet och dessutom farligt att ge sig på träd som ligger på eller i anslutning till ledningsnätet, det är Eons ansvar. Först efter att Eon är helt klara kan vi själva starta röjningsarbetet. Vår ambition är att det skall ske på frusna vintervägar dvs under febr – mars 2019.

Enligt styrelsemedlemmar och andra som varit på öarna rör det sig om ca 50 träd över allmänna vägar o stigar på Vettersö just nu och 30 vardera på Lilla respektive Stora Aspö. Men då ett flertal av dessa träd inverkar på Eon:s anläggningar förutsätts att företaget kommer att såga upp dem, om än ej bortforsla de under sitt röjningsarbete.   

Vid vårt styrelsemöte i onsdags la vi fast några principer för hur vi hanterar den uppkomna situationen:  

VSBSF har ansvar för sin mark (1:1), dvs all allmän mark på våra tre öar, som ägare och det särskilt vid en händelse av den här extraordinära karaktären vilken går utöver normal förvaltning. Vad gäller ansvar för och kostnadsfördelning av röjningen togs beslut som följer. För det första finns det träd fallna på föreningens mark som fallit över vägarna – detta är prioriterat och detta kommer VSBSF bekosta. För det andra finns träd fallna över vägen men från enskilda markägares fastigheter – här kommer föreningen röja men kräver respektive markägare på kostnaden då alla fastighetsägare ansvarar för sina träd. För det tredje finns det träd fallna på enskilda fastighetsägares fastigheter som inte berör det allmänna. I dessa fall kommer föreningen att försöka erbjuda den entreprenörs tjänster som föreningen själv anlitat till medlemmarna. Detta som en ren service men också för att det blir en mer rationell och kostnadseffektiv röjning om den samordnas. Kostnaden för denna tredje kategori faller helt på respektive fastighetsägare och entreprenör kommer att fakturera fastighetsägare separat. Det är upp till varje fastighetsägare att anmäla sitt intresse till arne.leeb@gmail.com för att kunna utnyttja servicen. Den kan då omfatta allt ifrån fällning, kapning till vedstorlek/bortforsling, markåterställning o dyl. Vi uppskattar kostnaden runt 1500kr +/- 500kr för varje träd. RUT avdrag gäller för trädgårdstjänster som det här handlar om. Fritidshusförsäkringar kan gälla men enbart om det blivit materiella skador på byggnader o dyl. Tanken är också att om möjligt försöka sälja, erbjuda försäljningsmöjlighet av det stormfällda timret så att det bortfraktas från ön och inte blir liggande. 

För styrelserna i VSBSF och VNSF
Arne Leeb

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.