Styrelsen informerar

BRYGGAN I STRÖMSUNDET

VSBSF har upphandlat reparation av den brygga i Strömsundet, som primärt är till för tillfällig förtöjning av båtar för boende på Aspöarna med flera öar. Arbetena påbörjas på måndag den  15 juni och ska vara klara till midsommar. Placeringen av bojar kommer att justeras något för att öka tillgängligheten. En fjärde boj kommer att läggas ut.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Styrelsen informerar

SommarAgenda 2020

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SommarAgenda 2020

Grovavfallsfärjan 2020

Här är tiderna för grovavfallsfärjan som lägger till vid lastarberget.
Torsdag 25/6 10.00 – 12.00
Fredag 11/9 10.15 – 12.00
Detaljer vad du kan och inte kan lämna på färjan hittar du här.
https://roslagsvatten.se/osteraker/schema-grovavfallsfarjan-2020/671

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grovavfallsfärjan 2020

Hyr transportbåt

Om du behöver transportera fyrhjuling, kylskåp, möbler eller byggmaterial ut till Vättersö kan du hyra vår styrpulpetare, en Jon 624 Pro av aluminium som lastar upp till 900 kilo. Ramper ingår. Lastutrymmet är drygt två meter brett. Båten ligger vanligtvis i Klintsundet eller Vättersö.

Maila mig på peter@thepeb.com eller ring 0707-79 22 98 om du vill hyra.

Publicerat i Annons | Kommentarer inaktiverade för Hyr transportbåt

SommarAgenda 2019

Klicka på bilden för att öppna en pdf kopia
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SommarAgenda 2019

Röjningsarbete efter Alfrida

Hej VSBSFs medlemmar,

nu har vi kommit så långt att vi vet när, hur och den uppskattade kostnaden för jobbet. Naturskog är entreprenören och startar v 18. Naturskog har varit de som arbetat med med skogen nu i några år och har god kunskap om ön.Vi har skjutit på det för att låta tjällossningen passera och ge vägnätet möjlighet att torka upp. Arbetet avslutas under maj månad. Det är oerhört viktigt att träden inte får ligga kvar över sommaren då barkborren förökar sig genom att lägga sina ägg i liggande träd. 

Av de ca 350 vindfällen vi har på våra tre öar är bara drygt hundra våra gemensamma (dvs samfällighetens), resten ligger på era egna tomter. Drygt 30 av er har redan bett att få hjälp med era egna vindfällen. Det är fortsatt fler än hundra vindfällen ni inte har sett än eller önskar ta hand om själva. Ni har dock fortfarande möjlighet att anmäla er till mig för att få hjälp. Dock måste vi veta senast till påsk (inkl märkningen nedan till 22 april). Vi har redan tidigare skickat er listor där ni kunnat se om ni haft vindfällen på Wettersö eller Stora Aspö. Lilla Aspö har inte hunnits med än men kommer att besiktigas under den närmaste veckan och ni får resultatet i separat mail/info på hemsida och FB så snart den färdigställts. 
Naturskog kapar, transporterar och tar hand om virket vilket säljs och reducerar kostnaden för jobbet. Riset lämnas på plats och tas om hand av respektive fastighetsägare. Rotvältor hanteras av också Naturskog.

Ni som har gett besked om att ni vill få hjälp i denna samordnade röjning kommer att kontaktas separat och via föreningen få ett kundnummer hos Naturskog och faktura från de inkl RUT-avdrag för den del av jobbet som är arbetstid. Under påsk kommer ni och ev tillkommande fastighetsägare att behöva märka upp de träd ni vill få omhändertagna. Denna märkning skall vara klar den 22 april. Har ni själva inte möjlighet kommer någon från föreningen tillsammans med arbetsledare från Naturskog att göra det. Priset är fortsatt inom intervallet 500-1500kr per träd avhängigt storlek och placering av träd och rotvältor.
Undrar ni om något så är ni välkomna med frågor.
Med bästa hälsningar
arne

arne.leeb@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Röjningsarbete efter Alfrida

Uppdatering Alfrida

http://media.wetterso.se/2019/03/Alfrida_Träd.png
Klicka på länken ovan för att förstora bilden

Nedan är en kopia på emailet som var utskickat av Arne Leeb angående vindfällen efter Alfrida.
Ni som inte har fått mailet skriv gärna upp er på vår kontaktlista.
http://wetterso.se/kontaktformular/
Vi har även plottat ut vindfällen på en kartan ovanför. Tänk på att koordinaterna inte är exakta (+/- 20m).


Hej igen,
Ni undrar säkert hur det går med vårt gemensamma projekt för röjning av vindfällen på våra öar. Vi för nu diskussioner med två entreprenörer om hjälp med jobbet. Dock har det tagit längre tid att få besked än vad vi förväntat oss och något bindande besked kan vi ännu inte ge. Det är ju många som vill ha hjälp i närområdet och prioriteten är områden på fastlandet och på de öar som har åretruntboende.
Vi har dock kommit så långt att vi inventerat både Stora Aspö och Vättersö mer i detalj och jag bifogar de listor Lars Höög har hjälpt oss med vid entreprenörernas besiktningar. Ni som ännu inte har haft möjlighet att själva besiktiga era tomter kan nu få en uppfattning om omfattningen av vindfällen efter Alfridas härjningar. Vi tar dock inte något ansvar för exakta positioner då precisionen i våra hjälpmedel ligger på +/- 20 m och tomtpinnar varit svåra att hitta i snön. 
Ni som redan har bokat hjälp återkommer jag till så snart mer information finns. Ni som inte gjort det men nu önskar hjälp maila mig.
Återkommer med mer information så snart vi får den.
Bästa hälsningar
Arne Leeb

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uppdatering Alfrida

Stormen Alfrida

Hej,
Ni har alla hört om och många sett förödelsen efter stormen på Vättersö och Aspöarna. Det är på Vättersö Södra Bryggans SamfällighetsFörenings (VSBSF) mark, där är vi alla medlemmar, som vi har våra vägar och stigar,  Nu är det vindfällen på många ställen vilket gör det svårt om inte omöjligt att ta sig fram. På vissa ställen har träd fallit över ledningsnätet utan att påverkat strömförsörjningen. Här väntar vi på att Eon skall återställa det. Idag vet vi inte exakt när men bedömningen är att det bör ske inom någon månad. Det är inte tillåtet och dessutom farligt att ge sig på träd som ligger på eller i anslutning till ledningsnätet, det är Eons ansvar. Först efter att Eon är helt klara kan vi själva starta röjningsarbetet. Vår ambition är att det skall ske på frusna vintervägar dvs under febr – mars 2019.

Enligt styrelsemedlemmar och andra som varit på öarna rör det sig om ca 50 träd över allmänna vägar o stigar på Vettersö just nu och 30 vardera på Lilla respektive Stora Aspö. Men då ett flertal av dessa träd inverkar på Eon:s anläggningar förutsätts att företaget kommer att såga upp dem, om än ej bortforsla de under sitt röjningsarbete.   

Vid vårt styrelsemöte i onsdags la vi fast några principer för hur vi hanterar den uppkomna situationen:  

VSBSF har ansvar för sin mark (1:1), dvs all allmän mark på våra tre öar, som ägare och det särskilt vid en händelse av den här extraordinära karaktären vilken går utöver normal förvaltning. Vad gäller ansvar för och kostnadsfördelning av röjningen togs beslut som följer. För det första finns det träd fallna på föreningens mark som fallit över vägarna – detta är prioriterat och detta kommer VSBSF bekosta. För det andra finns träd fallna över vägen men från enskilda markägares fastigheter – här kommer föreningen röja men kräver respektive markägare på kostnaden då alla fastighetsägare ansvarar för sina träd. För det tredje finns det träd fallna på enskilda fastighetsägares fastigheter som inte berör det allmänna. I dessa fall kommer föreningen att försöka erbjuda den entreprenörs tjänster som föreningen själv anlitat till medlemmarna. Detta som en ren service men också för att det blir en mer rationell och kostnadseffektiv röjning om den samordnas. Kostnaden för denna tredje kategori faller helt på respektive fastighetsägare och entreprenör kommer att fakturera fastighetsägare separat. Det är upp till varje fastighetsägare att anmäla sitt intresse till arne.leeb@gmail.com för att kunna utnyttja servicen. Den kan då omfatta allt ifrån fällning, kapning till vedstorlek/bortforsling, markåterställning o dyl. Vi uppskattar kostnaden runt 1500kr +/- 500kr för varje träd. RUT avdrag gäller för trädgårdstjänster som det här handlar om. Fritidshusförsäkringar kan gälla men enbart om det blivit materiella skador på byggnader o dyl. Tanken är också att om möjligt försöka sälja, erbjuda försäljningsmöjlighet av det stormfällda timret så att det bortfraktas från ön och inte blir liggande. 

För styrelserna i VSBSF och VNSF
Arne Leeb

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stormen Alfrida

Kontaktinfo

Hej!
Tack till alla som har fyllt i kontaktformuläret på hemsidan. Vi har nästan hundra fastigheter registrerade. Just nu har endast föreningarna tillgång till informationen för att kunna göra enklare utskick i framtiden. Men det finns även en tanke att göra viss information tillgänglig för alla boende för att underlätta kommunikation oss emellan. Denna informationen kommer självklart inte att vara tillgänglig för allmänheten. Mer info kommer under våren.
Till er som inte än har fyllt i formuläret. Gör gärna det.
Frågor eller funderingar? Maila henrik@wetterso.se

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kontaktinfo

SommarAgenda 2018 WFFF

SommarAgendan för 2018 är klar.
Klicka på bilden nedan för att öppna pdf.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för SommarAgenda 2018 WFFF