Incidenter

Eldsvådor på och i närheten av Wettersö 

Hör av er till Lars Höög om ni känner till fler detaljer om eldsvådorna.

1947? Brandorsaken okänd. Ett område på bergen mellan Ryssviken och Skinnpälsudden brändes av

1958 Kai Gullmars hus på 1:36 brann ner
Branden i Kai Gullmars hus orsakades troligen av skorstenseld. Gamle Sundman berättade att han hade hade kört henne dit och när han kom hem ringde hon och talade om att hon inte kunde få eld i spisen. Förmodligen gav han henne råd om hur hon skulle göra för att få elden att ta sig.  En stund senare ringde hon igen och berättade att nu tog det sig men nu brinner hela huset!

196? Stora Aspö – Ett hus brann ner till grunden. Kanske orsakat av ett fotogenelement?

1974 Wettersö 1:7 – Vid gräsbränning på ängen spred sig elden okontrollerat i det torra fjolårsgräset. Hela ängen brändes av och elden stoppades först vid vägen mot Kai Gullmars. Det blåste en frisk sydlig vind vid tillfället. Ljusterö brandvärn kom över men då var elden redan släckt.
Lärdomar man kan dra av denna brand är att man absolut inte skall elda på våren. Vid släckningen ägnade sig många åt att hälla vatten på det brinnande gräset nere vid sjösidan där vinden låg på i stället för att mota elden vid läsidan uppe vid skogskanten. Det var nära att det kunde ha gått illa och blivit en allvarlig skogsbrand.

1976 Ramsdal – Bergvillan brann ner till grunden.
Kustbevakningen var tidigt på plats men deras brandspruta fick axelbrott då släckningen skulle börja. Ljusterö brandvärn och brandbåten från Waxholm kom också, men då var det för sent för att rädda huset.
Orsaken var en rostig fotogenkamin, fabrikat Husqvarna varmvind. Fotogentanken som rymmer minst 10 liter hade rostat i botten (kondensvatten sjunker till botten) varför fotogen hade runnit ut på plåten under kaminen.  Då kaminen
tändes med hjälp av rödsprit tog fotogenen på plåten och senare i tanken eld. Försök att kväva elden med filtar misslyckades och strax var hela övervåningen övertänd.  En orsak till att branden spred sig så snabbt var att det tog eld i golvet som var behandlat med någon slags lättantändlig oljefernissa. Brandkåren larmades och därefter alla fastighetsägare på Wettersö så länge telefonen fungerade och man kunde vara kvar i huset.

198? Wettersö 1:155

Vid gräsbränning på en intilliggande äng spred sig elden okontrollerat i det torra fjolårsgräset och det var nära att huset hade fattat eld.

1992 I början av juni inträffade ett fall med otillåten eldning av ris och stubbar i Hästhagen vilket kunde ha lett till eldsvåda. Polis måste tillkallas för att beordra släckning eftersom eldaren vägrat släcka trots grannarnas tillsägelser.

Den 9 juli samma år uppstod en skogsbrand på berget mellan Norråkern och Ryssviken efter en period av långvarig försommartorka och samtidig värmebölja. Vid grundläggningsarbete för ett nybygge på bergsområdet antändes vitmossan, förmodligen av en gnista från ett verktyg. Elden spred sig snabbt och var mycket nära att få fäste i en gäststuga på grannfastigheten innan tillskyndande grannar lyckades begränsa elden. Brandsirenen hade startats och den hördes av många.
Brandplatsen låg på ett berg cirka 20 m över havet och drygt 200 m från stranden. På en
intilliggande tomt fanns ett tappställe på en sommarvattenledning från en borrad brunn. Brunnens, pumpens och vattenledningens begränsade kapacitet medförde att vattentillströmningen vid tappstället inte var större än cirka 10 l/min. Trots att cirka 60 personer hjälpte till med släckningsarbetet så kunde inte glöden i mossa och rötter släckas på grund av vattenbrist och elden flammade upp vid minsta vindpust.
Genom Ljusterö Brandvärns insats med pump och slangar från Ryssviken kunde glödande rötter i brandområdet dränkas med vatten från sjön. Lyckligtvis var vinden mycket svag just denna dag, annars hade branden förmodligen kunnat sprida sig helt okontrollerat innan brandkåren kom fram och då hade troligen en eller flera sommarstugor börjat brinna. Påföljande dag blåste vinden frisk igen men då var det släckt och brandslangarna låg kvar för den händelse att elden skulle flamma upp igen..

1995 På hösten tände några sportfiskare en eld på Espskär som hör till Siarö. Branden inskränkte sig dock till en jordbrand på cirka 12 m², men den varade i flera dagar och krävde många timmars släckningsarbete eftersom elden gått djupt ner i jorden. 

1996? Björkholmen

En jordbrand uppstod och varade i flera veckor sedan ris från en avverkning hade eldats sent på hösten. Elden slocknade dock av sig själv under vintern.

2000 Den 29 oktober upptäcktes en liten jordbrand som pågått i över en vecka på Norrberget nära brandredskapen. Elden släcktes av grannar och några regnskurar. Brandorsaken var att het aska från en spis hade tömts ut på marken före hemresan.