Elda på Vättersö

Information om eldning

När det gäller eldning på Vättersö styrs detta genom Österåker kommuns lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter samt StorStockholms Brandförsvar. I kommunens föreskrifter står det följande:

Bor du inom ett område som är detaljplanelagt är det tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 oktober och 30 april. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar men aldrig löv, gräs eller byggavfall då det kan orsaka problem med stor rökutveckling.

Bor du utanför detaljplanelagt område har du större möjlighet att elda men det måste alltid ske i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar. Eldning är endast tillåten då olägenhet för omgivningen inte uppkommer och då inte eldningsförbud råder.

(anm. Vättersö är till största delar detaljplanelagt, för mer information se www.osteraker.se)

Några goda råd vid eldning utomhus:

  • Elda bara torrt avfall och ha alltid släckutrustning redo
  • Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda
  • Man bör ha tillgång till vatten för att släcka ev. eld som sprider sig, man
  • Kontrollera alltid att elden slocknat
  • Be om hjälp om du ej är van att elda!
  • Kontrollera alltid med Storstockholms brandförsvar att du får elda
  • Har du stora mängder trädgårdsavfall är det bättre att köra det till Brännbackens avfallscentral