Brandvärn

 Vid nödsituation:

Ring 112 och kalla på brandkåren

Berätta exakt var det brinner – Wettersö ligger i Österåkers kommun, 3 mil rakt söder om Norrtälje.
Lämna telefonnummer till en eller flera kontaktpersoner.

  • Använd  VNSF & SBFS telefonlista  för att sammankalla ALLA som är ute på öarna
  • Starta brandsirénen vid dansbanan, strömbrytaren sitter i mätarskåpet på stolpen
  • Tag med mobiltelefon med reservbatteri, skottkärra, hinkar, vattenkannor med stril och räfsor eller krattor av metall och mycket vatten att dricka. Kanske något att äta också?
  • Samling sker vid brandsprutan som står i spannmålsmagasinet intill stallet, se karta
  • Utse en brandchef och skriv ner era mobiltelefonnummer på varsin lista så att ni kan kommunicera
  • Brandslangarna kan köras ut med skottkärra om ingen traktor finns tillgänglig
  • Brandsprutan skall placeras vid sjöstranden närmast brandplatsen – det blir troligen någon av betongbryggorna som det finns bilväg till och där vattendjupet är tillräckligt
  • O.B.S att sugslangen måste skyddas med en hink för att förhindra att grus sugs in i pumpen
  • Läs mer: I händelse av eldsvåda

 

Branden i Västmanland sommaren 2014 väcker frågor kring vår beredskap att släcka bränder på ön. Befintlig brandslang är gammal och svårhanterlig och inget system finns för effektiv förflyttning av slangen. Vi har heller ingen larmkedja. VFFF är den förening som ansvarar för brandfrågor. Föreningen kommer att arbeta fram nya förslag för bättre brandberedskap under året fram till nästa stämma 2015. Hör gärna av dig med egna förslag, och om du vill engagera dig i frågan – välkommen! Maila VFFF:s ordförande Torbjörn Westerlund. t_westerlund@hotmail.com