Brunnar och vatten

2014-07-23: Resultat från borrad brunn 1:172

2011-06-17: Resultat från:
Brunn 6
Brunn 8
Brunn 13

Vattenprover på nio av Vättersös brunnar är tagna sommaren 2010

Styrelsen för VNSF har tagit vattenprover på nio av våra brunnar under sommaren och hösten 2010.
Resultaten finns sammanställda i tabellen nedan. Där finns också länkar till dokument med detaljerade provsvar
Här är en förklaring till resultaten
Här är en rapportbilaga

Generell information angående avsaltningsanläggningar

Styrelsen för VNSF har varit i kontakt med Österåkers kommun för att höra hur de ser på att använda avsaltningsanläggningar för vattenförsörjningen. Vi bad dem också redogöra för miljöaspekter som är viktiga att känna till för vårt dricksvatten, vid såväl avsaltning som när vi tar grundvatten ur våra brunnar. Läs deras svar här.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGARNAS BRUNNAR

Till Södra Bryggans samfällighetsföreningen hör brunnarna:

Nr Typ Placering Provresultat 2010
1 Källa Norrkällan på Vättersö Tjänlig med anmärkning

2010-06

20 Borrad, handpump Stora Aspö invid 1:70  

Till Vättersö nya samfällighetsförening hör brunnarna:

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGARNAS BRUNNAR

 

r Typ Placering Resultat
3 Grävd Norra sidan vid 1:142  
4 Borrad Skinnpälsudden vid 1:146 OBS! OTJÄNLIG  2010 06
5 Grävd, handpump Ovanför 1:100 /1:47  
6 Borrad, pumphus Norrberget 1:151  
7 Grävd, handpump, dålig Talludden 1:55  
8 Borrad, pumphus ihopkopplad med brunn nr 9 Mitt emot 1:168, 1:169 TJÄNLIG (2011-06)
9 Se ovan Mellan 1:12?, 1:173 TJÄNLIG (2010-06)
10 Borrad, handpump i gott skick Mellan 1:81 och 1:155 Tjänlig med anmärkning 2010-06
11 Borrad, handpump i dåligt skick Vid 1:124 TJÄNLIG (2010-06)
12 Borrad, ihopkopplad med brunn nr 13 Gårdsviken vid 1:182 Tjänlig med anmärkning 2010-06
13 Borrad, se ovan Strömsängen vid 1:185 Tjänlig med anmärkning (2011-06)

Särskilda föreskrifter:

Delägare som har eller önskar skall efter överenskommelse med samfällighetsföreningen på egen bekostnad få ha eller anlägga pump med pumphus med sommarvattenledning vid närliggande brunn. Pumphuset skall i så fall förses med tappkran för övriga delägare.

Delägarfastighet som ej för närvarande är med i sådant ”pumplag” skall mot skälig ersättning för del i pumpanläggningskostnaderna få koppla i på ett sådant pumplag.