Att röja på samfälld mark

Att använda motorsåg och/eller röjsåg på samfälld mark

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya och skärpta regler vid användning av motorsåg enligt Arbetsmiljöverkets förskrifter. Det är krav på genomförd utbildning och innehav av körkort för att hantera motorsåg och/eller röjsåg på samfällighetens mark och/eller inom ramen för samfällighetens verksamhet.

Föreskrifterna är tänkta att gälla i relationen arbetsgivare – arbetstagare. Ett dilemma är att det inte är alldeles lätt att definiera när en arbetsgivare/arbetstagare-relation föreligger. Arbetsmiljöverket har därför fördjupat sig i frågeställningen, och man säger kort följande: för föreningar som -inte drivs i vinstsyfte eller av annat ekonomiskt skäl, -endast använder sig av de egna medlemmarna arbetskraft,
-utför arbete som endast syftar till att tillgodose den ideella verksamhetens intressen och behov.

Men en samfällighetsförening vars verksamhet styrs av en anläggningsförrättning, per definition inte är ideell. Men den är inte heller ekonomisk, utan något eget dvs en samfällighetsförening. Arbetsmiljöverket gör i sin fördjupning klart att man inte lämnar några förhandsbesked och den aktuella föreskriften är förstås inte prövad rättsligt ännu, så där står vi nu!

Mot bakgrund av detta nya lagkrav och oklarheterna i arbetsmiljöverkets föreskrifter, fråntar sig styrelsen ansvaret när medlemmar på eget initiativ utför arbete på samfällighetens mark.