Eldningsråd

Hur kan man elda säkert?

Eftersom Wettersö och Aspöarna i huvudsak är planlagda områden så gäller allmänna ordningsstadgan för de flesta fastighetsägare. Det innebär bland annat att brandkåren i Åkersberga skall informeras varje gång ni tänker elda.

För eldningstillstånd, ring Åkersberga brandförsvar 08-792 99 00

Österåkers eldningsinformation:

http://www.osteraker.se/allmant/brandforsvar.html

Upplysning om eldning utomhus: tel 08-792 99 39

Lyssna på brandriskvärdet 08-792 99 39

Läs SMHI’s varningar:
http://www.smhi.se/weather/varningar/varning.htm    

Se till att ni har tillgång till vatten och redskap att släcka med och att det finns personer i närheten som kan hjälpa till vid behov – ni har väl WFFF’s nya telefonlista till hands

Elda endast under dagtid när det är ljust

Elda endast när det inte råder eldningsförbud och när det inte är torka

Elda endast när det är vindstilla och regnar eller strax efter ett rejält regn d.v.s mer än 10 mm

Elda så långt som möjligt från träd. Tänk på att ett träds rötter kan vara lika omfångsrika som trädkronan och tänk på att gamla tallrötter fungerar som stubintrådar för en jordbrand som kan bryta ut flera veckor efter det att ni har eldat

Elda helst på sankmark, där är risken för jordbrand mindre

Elda aldrig på berghällar – de spricker sönder!

Elda mindre – kompostera mera

 

Hur undviker man eldsvådor?

Elda inte efter mörkrets inbrott – det är ett krav från brandkåren

Elda aldrig när det är försommartorka – kolla brandriskvärdet på 08-792 99 39

Elda aldrig när det blåser – lyssna på väderleksrapporten först

Elda aldrig ensam – om elden sprider sig har ni små möjligheter att åstadkomma annat än hjärtinfarkt

Elda aldrig utan tillgång till redskap och vatten att släcka med

Tänk på att när man eldar löv eller papperslappar så kan de virvla iväg som små facklor och tända nya eldar upp till 50 meter ifrån din brasa – kanske på grannens papptak – då behövs en stege och/eller 50 meter vattenslang med tryck i

Åkrar och ängar med fjolårsgräs är extremt brandfarliga på våren och med vindens hjälp kan elden sprida sig fortare än man kan springa. Det är inte ens riskfritt efter en regnskur, med sol och blåst torkar gräset upp igen på några få timmar.

Elda aldrig i närheten av tallar. Dels dör träden när deras rötter blir brända och dels innehåller gamla tallrötter både kåda och terpentin. Det medför att rötterna mycket lätt fattar eld och förorsakar jordbränder som kan ligga och pyra under jorden i veckor innan de blossar upp.

Elda aldrig på bergshöjder där det bara växer tallar och ”vitmossa” – där är det extremt eldfarligt på grund av de eldfängda tallrötterna, det tunna organiska jordskiktet och ”vitmossan” som snabbt torkar upp. På Wettersö har de två största bränderna varit på just sådan mark.

Elda aldrig på berghällar för då spricker de sönder. Innan krutet var uppfunnet så sprängdes berg i gruvor genom att elda på berget och sedan slå på vatten. Det kallades för tillmakningsmetoden. Låt berghällarna förbli släta och oförstörda i skärgården.

Undvik att elda häftigt i spisen när det råder torka. Tänk på att glödande papper kan virvla upp ur skorstenen och antända omgivningen, t.ex. ett papptak där det ofta är fullt med tallbarr i hängrännorna

Töm aldrig spisen på varm aska – vänta tills nästa helg, då har all glöd med säkerhet slocknat.Varje spis skall vara godkänd av kommunens sotarmästare vilket borgar för att den också är en säker förvaringsplats för glödande aska. Dessutom dammar kall aska mycket mindre än varm aska. Sotaren har tfn: 08-540 644 01

Undvik att använda fotogenlampor och fotogenelement, det är mycket mer brandsäkert med elektricitet

Glöm inte bort levande ljus och heta apparater som kaffebryggare, spisplattor och strykjärn

Använd tidur med automatisk avstängning efter 30 min till kaffebryggare och strykjärn (och TV?)

Drag ur kontakten till TV-apparaten varje kväll

Byt batteri i brandvarnaren

Röj undan buskar, gräs och mossa runt huset så att inte en gräs- eller mossbrand kan komma i närheten av huset och framförallt inte in under huset