VNSF

Vättersö Nya Samfällighetsförening

kotransportTill den här föreningen är alla fastighetsägare på ön Vättersö anslutna.

Vårt uppdrag är att ta hand om gemensamma anläggningar och gemensam mark Vi förvaltar grönområden, vägar/stigar, lastarbergskajen och Norra Bryggan samt de samfällda brunnarna som finns på ön.
Föreningens stadgar reglerar verksamheten.