Skogsvård

INFORMATION OM SKOGSAVVERKNINGEN PÅ VÄTTERSÖ

Skogsavverkning skedde under maj-juni 2014 enligt beslut på stämman 2013. Avverkningen gjordes enligt skogsplanen 2009, dvs selektiv gallring på vissa områden.

Riset samlades i högar på specifika platser. Virket samlades på en plats och forslades bort. Det såldes av VNSF.

Högarna eldades upp sista veckan i oktober.

Vid frågor, vänligen kontakta Christian Jarbell, skogsansvarig i VNSF, tel 070-751 04 14.


Vättersös skogsvårdsplan

Under våren 2009 tog Skogsstyrelsen på uppdrag av VNSF fram en skogsbruksplan. Den beskriver vad vi har för olika typer av skog och ger förslag på skogsvård uitfrån naturvärden. Planen presenterades på årsstämman 2009.

Hämta planen här:
En grön skogsbruksplan från Skogsstyrelsen

Skogsvårspolicy

Det finns också en skogsvårdspolicy som talar om vad som gäller vid röjning på samfälld mark.
Klicka här och hämta policyn som pdf.