VSBSF Styrelse

Så här styrs VSBSF

VSBSF skall förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 1973:1150). Samfälligheten registreras hos Lantmäteriet, där stadgarna också finns. Årsstämma för VSBSF hålles enligt stadgarna under första helgen i juli. Stämman beslutar om styrelse, ordförande, ansvarsfrihet, utgifts- och inkomsstat samt övriga frågor som samfällighetsföreningen skall hantera.

Kallelse till årsstämma sänds ut i god tid. Fastighetsägare som har synpunkter på förvaltningen bör delta och framföra dem – man kan också lämna motioner. Protokoll från årsstämman, information samt avi för inbetalning av utdebiterade avgifter sänds ut under augusti-september.

Styrelse (2022)
Nils von Koch (1:205), ordförande
Per Karlson (1:72), ledamot och kassör
Kristoffer Strandqvist (1:161), ledamot och sekreterare
Eva Runestam (1:136), ledamot
Fredrik Feldreich (1:115), ledamot
Ellionor Persson (1:156), ledamot
Ulrika Jagrén (1:146) suppleant

Revisorer
Ulrich Ahlqvist (1:6), ordinarie revisor
Eva Fahlin (1:120), ordinarie revisor
Greta Danielsson (1:121), revisorssuppleant

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!

Nils von Koch (ordförande)
Gavelvägen 2, 181 61 Lidingö
e-post: nils.vonkoch@telia.com
tel (hem) 08-663 28 03 (v-ö) 542 442 76
mobil:070 576 66 99

Kristoffer Strandqvist
Åsögatan191, 116 32 Stockholm
e-post: kristoffer.strandqvist@hhs.se
tel (hem) 08-642 35 42
mobil 0708 36 95 25

Per Karlson (kassör)
Ösbyvägen 17, 182 54 Djursholm
e-post: per.karlson@telia.com
tel (hem) 08-755 19 65 (V-ö) 542 440 32
mobil 070-768 35 55

Fredrik Feldreich
Karlavägen 66,114 59 Stockholm
e-post: fredrik@kass.se
tel (hem) 08-660 54 44
mobil: 070 2132065