Utskick och dokument

2023
Dagordning och bokslut

2020
Vårutskick

2017
Protokoll årsstämma 2017

2016
Stämmoprotokoll 2016
Förvaltningsberättelse
Handlingsplan
Budget
Tips på webbsidor & appar
Röja på samfälld mark & brand

Utskick inför årsmötet:

Motion 1 Hjärtstartare
Motion 2 Landningsplats för helikopter
Motion 3 Fiberanslutning
Motion 4 Trädfällning 1st björk Norrgärdet
Motion 5 Öppet landskap i Ryssviken
Motion 6 Trädfällning av ca 7st träd Ryssviken, inkl. komplettering

Sammanställning av motionerna
VNSF Motion MALL
Styrelsens förslag till stadgar
Sammanställning av § som ändras
Kallelse till stämma och dagordning

2015

Årsmötesprotokoll

Utskick inför årsmötet:

Kallelse till årsmöte och dagordning
Förvaltningsberättelse
Handlingsplan

Motion gällande trädfällning
Motion gällande björkar
Motion gällande helikopterplatta
Motion gällande ägoutbyte

2014

Årsmötesprotokoll

Utskick inför årsmötet:

Vårutskick
Vårarbetsdag
Förvaltningsberättelse 2013
Handlingsplan 2014
Motioner 2014
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Kallelse till årsmöte 2014


2013

Årsmötesprotokoll

Utskick inför årsmötet:

Kallelse
Vårutskick
Vårarbetsdag
Balans- och resultaträkning 2012
Förvaltninsgberättelse 2012
Handlingsplan 2013


2012

Höstbrev från styrelsen
Årsmötesprotokoll + bilaga 1
Bilaga 3
Bilaga 4-7

Utskick inför årsmötet

Sammanställning motioner 

Inkomna motioner (utgör Bilaga 2 till årsmötesprotokollet):
Motion_trädfallning
Nedtagning av två grenar
Motion_gallande_hastviken.docx
Motion_rorande_fallning_av_trad_pa_norrgardet.docx
Motion_tradfallning_elisabet.docx
Motion_vns_2012_tradfallning.pdf
Wetters_anskan_trdfllnin_20120101.pdf
Debiteringslängd
Handlingsplan
Förvaltningsberättelse
Kallelse_arsmote
Resultatrapport
Balansrapport

Vårutskick