VNSF Styrelse

”Vid föreningsstämma den 2 juli 2017 valdes den nyvalda styrelsen i VSBSF att fungera som interimsstyrelse för VNSF. Interimsstyrelsens huvuduppgift, förutom löpande förvaltning, är att försöka få tag på lämpliga personer som är villiga att ingå i en ordinarie styrelse för VNSF.

Interimsstyrelsen består således av:

Arne Leeb, 1:195, ordförande
Per Karlsson, 1:72, ledamot
Åke Lindström, 1:178, ledamot
Kristoffer Strandqvist, 1:161, ledamot
Eva Runestam, 1:136, ledamot
Nils von Koch, 1:205, ledamot
Lars Frisk, 1:59, suppleant
Fredrik Feldreich, 1:115, suppleant
Göran Andersson, 1:196, suppleant

Vid styrelsens konstituerande möte den 16 juli 2017 valdes Göran Andersson till kassör och Kristoffer Strandqvist till sekreterare.”

Interimsstyrelsen vädjar till boende på Wettersö att anmäla sitt intresse för att ingå i styrelsen för VNSF.