Avfallshantering

Avfallshanteringen ska handlas upp

Roslagsvatten AB ska göra en upphandling gällande avfallshanteringen i Österåker. Under vintern 2014-2015 kommer man att gå ut med en upphandling som rör Vaxholm, då vill man ha en skärgårdsstrategi klar.

Ett diskussionsmöte kring frågan hölls på Roslagsvatten den 22 augusti 2014. Vettersörepresentanter var inbjudna men hade inte möjlighet att närvara. Här är minnesanteckningarna från det mötet.

Här är minnesanteckningarna från diskussionsmötet.

Notera att sista dag för att tycka till om vilka insamlingssystem som ni vill se i skärgården är den 15 december 2014.

Kontaktperson: Terees von Stedingk, Avfallshandläggare

Roslagsvatten AB, Sågvägen 2, 184 86 Åkersberga

Telefon: +46 (0)8 540 835 05

www.roslagsvatten.se