VSBSF Styrelse

Så här styrs VSBSF

VSBSF skall förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfälligheter( SFL 1973:1150). Samfälligheten registreras hos Lantmäteriet, där stadgarna också finns. Årsstämma för VSBSF hålles enligt stadgarna under första helgen i juli.Stämman beslutar om styrelse, ordförande, ansvarsfrihet, utgifts- och inkomsstat samt övriga frågor som samfällighetsföreningen skall hantera.

Kallelse till årsstämma sänds ut i god tid. Fastighetsägare som har synpunkter på förvaltningen bör delta och framföra dem – man kan också lämna motioner. Protokoll från årsstämman, information samt avi för inbetalning av utdebiterade avgifter sänds ut under augusti-september.

”Styrelsen som valdes på föreningsstämman den 2 juli 2017 har följande sammansättning:

 

Arne Leeb, 1:195, ordförande, omval 1 år
Per Karlsson, 1:72, ledamot, omval 2 år
Åke Lindström, 1:178, ledamot, nyval 2 år
Kristoffer Strandqvist, 1:161, ledamot, omval 2 år
Eva Runestam, 1:136, ledamot, omval 2 år
Nils von Koch, 1:205, ledamot, omval 2 år
Lars Frisk, 1:59, suppleant, omval 1 år
Fredrik Feldreich, 1:115, suppleant, nyval 1 år
Göran Andersson, 1:196, suppleant, nyval 1 år

Vid styrelsens konstituerande möte den 17 augusti valdes Per Karlsson till kassör och Kristoffer Strandqvist till sekreterare.

 

Här är vi som sitter i styrelsen för Södra Bryggans Samfällighetsförening. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!

Arne Leeb (ordförande)
Folkungagatan 87, 116 30 Sthlm
e-post: arne.leeb@gmail.com
tel (hem) 646 52 74 (V-ö) 542 442 42
mobil 070-746 52 74

Nils von Koch (sekreterare)
Gavelvägen 2, 181 61 Lidingö
e-post: nils@vonkoch.org
tel (hem) 08-663 28 03 (v-ö) 542 442 76
mobil:070 576 66 99

Kristoffer Strandqvist
Åsögatan191, 116 32 Stockholm
e-post: kristoffer.strandqvist@hhs.se
tel (hem) 08-642 35 42
mobil 0708 36 95 25

Per Karlson (kassör)
Ösbyvägen 17, 182 54 Djursholm
e-post: per.karlson@telia.com
tel (hem) 08-755 19 65 (V-ö) 542 440 32
mobil 070-768 35 55

 

Lars Frisk
Eriksbergsgatan, 114 30 Sthlm
e-post: larsfrisk52@gmail.com
tel (hem) 08-661 05 64 (V-ö) 542 440 96
mobil 070-6615444

Fredrik Feldreich
Karlavägen 66,114 59 Stockholm
e-post: fredrik@kass.se
tel (hem) 08-660 54 44
mobil: 070 2132065

Göran Andersson
Hjortstigen 11, 182 79 Stockholm
e-post: goran.andersson@windsystem.se
tel (hem): 08 858504
mobil: 070 4678685

Åke Lindström
Glärnischstr. 146, CH-8708, Männdorf, Schweiz
e-post: akelindstroem@hotmail.com
mobil: 070 5127737